“MADRIS” prezentēs pirmoreiz latviešu valodā izdotu valodas vārdnīcu


SIA “MADRIS” izstādē prezentēs Annas Kuzinas “Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīcu”.
Pirmoreiz latviešu valodā izdota kāda rakstnieka valodas vārdnīca. Šajā grāmatā izlases veidā ir apkopoti vārdi vai vārdu savienojumi no rakstnieka daiļdarbiem – stāstiem, novelēm, lugām un dzejas. Ievietošanai vārdnīcā izvēlēti galvenokārt tie vārdi un vārdu savienojumi, kuri mūsdienu lasītājam varētu būt sveši.
Vārdnīcas vispārīgajā daļā vārdi ievietoti ar lielu atlasi, bet trijos vārdnīcas pielikumos apkopoti visi R. Blaumaņa daiļdarbos minētie personvārdi, vietvārdi un profesiju nosaukumi.
Šodienas lasītāja vērtējumā, šķiet, neticami, ka Blaumanim bija tik plašas zināšanas valodniecībā, literatūrā, astronomijā, ģeogrāfijā, vēsturē, matemātikā, medicīnā, tautas medicīnā, dārzkopībā un citās nozarēs.1626580534_9861.jpg