„Zinātne” aicina uz grāmatu atvēršanas svētkiem!


Apgāda „Zinātne” īpašais piedāvājums “Latvijas grāmatu izstādes 2020” apmeklētājiem:

29. februārī plkst. 13.00 uz Lielās skatuves “Zinātne” ielūdz uz Ievas Ančevskas grāmatas “Latviešu dziedināšanas tradīcija” atvēršanu.

Dr.philol. Ievas Ančevskas pētījuma objekts ir latviešu dziedināšanas tradīcija, tajā izmantotie līdzekļi un metodes. Pētīta tiek arī šīs tradīcijas attīstība un pārmantojamība mūsdienās. Dziedināšanas tradīcija pētījuma tekstā apzīmēta arī par tautas dziedniecības un tautas ārstniecības tradīciju.
Pētot latviešu dziedināšanas tradīciju, autore galveno uzmanību pievērsusi tieši senajai tautas tradīcijai un tās turpinātājiem, kuri galvenokārt dzīvo laukos un kuri dziedināšanu neuztver un nepozicionē kā īpašu nodarbošanos. Pētījumā akcentēta tā tradīcijas daļa, kas tiek kopta no paaudzes paaudzē pārmantotā veidā.

1.martā plkst. 13.00 interesenti aicināti uz Beatrises Reidzānes monogrāfijas “Vilka tēls “Latvju dainās”” atvēršanu, kas notiks Rakstnieku viesistabā.
Grāmatā Vilka tēls “Latvju dainās” turpināti 2015. gadā publicētajā Beatrises Reidzānes monogrāfijā “Latviešu tautasdziesmu semantika. Dabas tēli tautasdziesmās” sāktie pētījumi par latviešu tautasdziesmu semantiku. Jaunās grāmatas uzmanības centrā ir vilka tēls, kas minēts ievērojamā skaitā tautasdziesmu. Vilka nozīmes tautasdziesmās pētītas to vēsturiskajā attīstībā, sākot ar indoeiropiešu valodās rodamajiem kopīgajiem priekšstatiem. Pētījuma gaitā autore izseko gan vilka ārējā izskata un darbības atspoguļojumam tautasdziesmu tekstos, gan mītiskajiem priekšstatiem par vilku. Izklāstu, kas bagāts ar tautasdziesmu piemēriem, papildina valodnieciski statistiskie dati un kartes, kas padara to par vērtīgu izziņas avotu gan folkloras interesentiem, gan valodniekiem. Grāmatu ilustrē Daiņa Rožkalna oriģinālzīmējumi, kurus mākslinieks paspēja darināt pirms došanās mūžībā.
Grāmata uzrunās auditoriju, kas interesējas par tautasdziesmu seno nozīmju slāņiem, jo tajā apkopoti un skaidroti visi “Latvju dainās” rodamie teksti par vilku.


Mājaslapa: www.zinatnesgramatas.lv/233079924_9826.jpg
741517673_9826.jpg