„Izdevniecības RaKa” idejas un atbalsts kompetenču pieejai


Idejas un atbalsts kompetenču pieejai – tā varētu raksturot to, ko atradīsiet SIA „Izdevniecība RaKa” stendā “Latvijas Grāmatu izstādē 2020”. Jau šogad pirmsskola izglītības iestādēs tiek ieviestas jaunās vadlīnijas, kas balstītas uz kompetenču attīstību. Tieši materiāliem, kuri sniedz atbalstu pirmsskolas skolotājiem, izdevniecība ir veltījusi lielāko uzmanību.

Kā bērns var apgūt skaitļus? Te noderēs V. Purēna grāmata „Skaitļotava”. Šķirstot lapiņas, kurās redzami noteikta skaita priekšmeti un cipari, bērni var iemācīties atpazīt skaitļus, ciparus un izdarīt ar tiem matemātiskas darbības. Citas prasmes matemātikā sniegs šī paša autora ”Gudrās darba lapas”. Tās palīdz bērniem sasaistīt novērojumus apkārtnē ar abstrakto pasauli. Tiem, kam patīk vizuāli uzdevumi, noderēs I. Milašas „Skaitļi līdz 5” un „Skaitļi līdz 10”.

Jaunums pirmsskolā ir arī sistēmisks dabaszinību kurss. Te skolotājiem noderēs V. Purēna „Dabas pētnieka gudrību grāmata” un „Dabas pētnieka darba burtnīca”. Vienā ir sniegts ilustratīvais materiāls, kas bērniem palīdz izprast dabā novēroto, otrā- lapas ar uzdevumiem, kurus veicot bērni var apkopot un sistematizēt zināšanas.

Trešais jaunais virziens ir sociālās un pilsoniskās prasmes. Te var piedāvāt V. Purēna „Es un citi, es un Latvija” 1- 3 daļu. Grāmatā atrodamas idejas un attēli darbam, vērtējuma žetoni.

Interesantu piedāvājumu pirmsskolas skolotājiem un bibliotekāriem sagādājusi Daiga Kaže. Viņas grāmatā „Lasīsim kopā” var atrast gan interesantas un aktuālas pasakas, gan metodiku, kā bērnus var rosināt pārrunāt izlasīto.

Jaunu un idejām bagātu grāmatu piedāvā arī Baiba Brice. Viņa grāmatā „Kociņu spēles” ietvērusi 150 rotaļas dažāda vecuma bērniem.

Nu un, protams, stendā būs jaunas grāmatas ar aizraujošām spēlēm, kuras var izmantot logopēdi, kā arī jauni dziesmu krājumi un plakāti. Gaidām arī radošus pirmsskolu skolotājus, kuri var piedāvāt izdošanai savus darbus!

Attēlā: Rudītes Kravales zīmējums no grāmatas „Lasīsim kopā”1655940522_9825.jpg