Fonds “Sibīrijas bērni” prezentēs jaunumu – grāmatu “Mātes Sibīrijā”


Fonds “Sibīrijas bērni” izdevis jaunu Dzintras Gekas-Vaskas grāmatu “Mātes Sibīrijā”, kurā apkopotas intervijas ar 1941. gada 14. jūnijā izsūtītajām mātēm un viņu bērniem, apkopoti interviju fragmenti no 1941. gada 14. jūnijā izsūtīto bērnu atmiņu stāstiem. Kā arī, tuvojoties 25. martam, piedāvās grāmatu “Sibīrijas bērni 1949”.

1941. gadā uz Sibīriju aizvestie bērni lūdza, lai kādreiz izdodu grāmatu par Mātēm. Grāmata “Mātes Sibīrijā” tapa pateicoties latviešu sievietēm, kuras no pārticīgas dzīves, no labklājīgām mājām nokļuva Sibīrijas sādžās, netīrībā, šaurībā, badā, aukstumā. Šifona kleitās mātes gāja taigā zāģēt kokus, noskrandušām drēbēm vakarā atgriezās būdās. Mātes atdeva bērniem niecīgo maizes devu un nomira bada nāvē.
Fonds “Sibīrijas bērni” izdeva grāmatu “Sibīrijas bērni 1941” un "Sibīrijas bērni 1949", tajās ir apkopoti cilvēku dzīvesstāsti, kuri kā bērni 1941.gada 14.jūnijā un 1949.gada 25.martā tika aizvesti uz Sibīriju. Grāmatā ir publicētas apgabalu kartes, apraksti un katrai intervijai ir pievienotas fotogrāfijas no personīgajiem arhīviem.

Izstādē būs apskatāmas arī grāmatas “Šalom, Sibīrija!” par 1941. un 1949. gadā no Latvijas uz Sibīriju aizvesto ebreju atmiņām, Ilmāra Knaģa grāmata “Ne mēs tos laikus izdomājām” par Ilmāra Knaģa dzīvesstāstu, izsūtīšanu uz Sibīriju un par politisko, ekonomisko un kultūras situāciju valstī.

Nodibinājums “Fonds Sibīrijas bērni” tika dibināts ar mērķi apzināt komunistiskā terora upurus – cilvēkus, kuri kā bērni tika aizvesti uz Sibīriju 1941. un 1949. gada deportācijās. Fonda mērķis ir arī intervēt tos, kuri atgriezās Latvijā, un atrast Krievijā tos cilvēkus, kuri palika dzīvot izsūtījumā. No intervijām un foto materiāliem fonds veido filmas, izdod grāmatas, kā arī organizē izstādes, veicina jaunatnes patriotisko audzināšanu, izplatot skolās filmas un grāmatas par deportāciju tēmu, kā arī informē ārpus Latvijas dzīvojošos tautiešus un viņu pēcnācējus par totalitārā režīma noziegumiem, tādējādi veicinot latvisko pašapziņu, latviskās piederības un identitātes apzināšanos.

Kontakti:
www.sibirijasberni.lv
E-pasts: sibirijasberni@gmail.com
facebook.com/sibirijasberni
Tālr.: 28647939, 29273016787578777_12199.jpg
370141488_12199.jpg
526507550_12199.jpg