Bahāju kopiena Latvijā iepazīstinās ar literatūru, kas nav pieejama citās Latvijas grāmatnīcās


“...šis ir laiks cēliem mērķiem, ciešai apņēmībai un saspringtiem centieniem...”

Izstādes varēs iepazīties un izvēlēties literatūru, kas nav pieejama citās Latvijas grāmatnīcās. Baha’u’llah, Bab un ‘Abdu’l-Baha raksti, kas tulkoti vairāk nekā 800 pasaules valodās, tagad lasāmi arī latviešu valodā. Mūsu izstādes daļā var iepazīties arī ar grāmatām par gandrīz divsimt gadu bahāju kopienas attīstības vēsturi. Svēto Rakstu teksti un milzīgs lūgšanu skaits palīdz apzināties mūsu dzīves augstāko jēgu un mērķi, kā arī orientēties straujajās pārmaiņās mūsu pasaulē.

Jaunumi!

Baha’a ticība ir pasaules reliģija, kas māca tādus principus kā cilvēces vienotība, vīriešu un sieviešu vienlīdzība un aizspriedumu izskaušana. Tā ir pasaulē otrā visizplatītākā reliģija pēc kristietības, kas aptver visu pasauli un strādā, lai to apvienotu. Bahājieši tic katra cilvēka spējai pašam atrast patiesību, un Bah?’? ticībai nav garīdznieku – bahājieši pulcējas demokrātiski pārvaldītās kopienās un laipni uzņem ikvienu.

Bahāju kopiena Latvijā ir bijusi iesaistīta sabiedriskajā darbībā vairākus iepriekšējo gadu desmitus. Mums ir vairākas aktivitātes, kas pieejamas ikvienam. Ir nodarbības bērniem, kurās tiek mācītas tādas garīgās īpašības kā laipnība, patiesīgums un augstsirdība. Mums ir arī nodarbības pusaudžiem (vecumā no 12 līdz 15 gadiem), kur viņi var apgūt līdzīgas nodarbības, kā arī viņiem ir droša vide, kur apspriest viņu vecumam raksturīgos izaicinājumus. Jauniešiem un pieaugušajiem mēs rīkojam svētbrīžus, kuros draugi var dalīties ar lūgšanām no jebkuras reliģijas, kā arī diskusiju vakarus, lai uzzinātu, kā mēs varam veicināt uzlabojumus sabiedrībā. Ikviens laipni aicināts pievienoties mūsu pasākumiem!

Bahāju kopiena Latvijā
E-pasts: info@bahai.lv
Tālrunis: +371 67845254
WhatsApp: +371 20365473
Vietne: https://bahai.lv/
E-grāmatas: https://bahai.lv/biblioteka/e-gramatas/
Facebook: facebook.com/BahaiLatvia
YouTube: youtube.com/@BahaiLatvia1142541667_12196.jpg
566330300_12196.jpg
33148136_12196.jpg
368468899_12196.jpg
2064822773_12196.jpg
2047650695_12196.png
1897339076_12196.png