“Latvijas Mediji” aicina uz tikšanos ar rakstniekiem!


Izdevniecība “Latvijas Mediji” aicina visus grāmatmīļus no 3. līdz 5.martam uz “Latvijas Grāmatu izstādi 2023” Ķīpsalā. Arī šogad izdevniecība ir sagatavojusi interesantu kultūras programmu uz izstādes Galvenās skatuves.

Piektdiena, 3. marts

14.00 Saruna ar Annu Velēdu Žīguri par grāmatu “Viņi. Atkal ceļā”

Sestdiena, 4. marts

15.00 Saruna ar rakstnieci Zani Nuts

Svētdiena, 5. marts
11.00 Artura Gruzdiņa muzikālais priekšnesums par drošību
15.00 Daces Judinas sērijas “Izmeklē Anna Elizabete” 18. romāna atvēršana

Dace Judina
Lasītāju iemīļotā rakstniece Dace Judina iepazīstinās ar sērijas "Izmeklē Anna Elizabete" jaunāko romānu “Sešas pēdas”. Sarunas, fragmentu lasījumi, konkursi un iespēja iegūt autogrāfus.

Arturs Gruzdiņš
Muzikāls sveiciens no komponista, dziesmu un tagad arī bērnu grāmatu autora Artura Gruzdiņa. Artura Gruzdiņa grāmata ir īpaši aktuāla visiem bērniem un vecākiem -- tā vēsta par drošību. Drošība pie ūdens, uguns, uz ceļa un citur ir ļoti svarīga un nopietna tēma, taču Artura grāmatā un topošajā mūzikas albumā tā ir apskatīta visiem saprotamā un jautrā veidā. Dungo līdzi un esi drošs!

Saruna ar Annu Velēdu Žīguri
Anna Žīgure savās grāmatās par “viņiem” dara to, ko paši bijušie trimdinieki nav izdarījuši: uz vēsturiskā fona ļauj runāt bēgļiem no Latvijas 1944./45. gadā – gan par dzīvi svešās zemēs bēgļu nometnēs, gan par izceļošanu uz visām pasaules malām un "pasaules latvieša" veidošanos. Mums ir ļoti daudz likteņstāstu par izsūtījumu, un to nevar būt par daudz, bet esam bijuši kūtri apkopot dzīvesstāstus par trimdu, it sevišķi tās veidošanās gadiem. Lasot šos stāstus, atklājam, cik ļoti atšķirīgi, bet tai pašā laikā līdzīgi tie ir. Ironiski – tie atrodami trimdas rakstnieku prozā, bet ļoti maz liecībās. Annas nopelns ir dot impulsus vēl saglabāt un savākt to, kas iespējams. Tā ir mozaīka, trimdas latviešu kolektīvā autobiogrāfija, kas atklāj ne tikai lielos notikumus un sabiedrisko dzīvi, bet arī cilvēku pārdzīvojumus un izjūtas. Kolektīva psihogramma.
Notikts diskusija par bēgļa un bēgšanas tēmu Latvijas vēsturē. Ar autori sarunāsies Evija Veide.

Saruna ar rakstnieci Zani Nuts
“Sievietes spēks un ceļš pie sevis”
Grāmatas “Mums vajadzētu šķirties” prezentācija2142154846_12182.jpg
454831374_12182.png
1628445766_12182.jpg
951333622_12182.jpg
490625435_12182.JPG
483014740_12182.JPG
669057447_12182.jpg