Ekstra vērtie kurzemnieki prezentēs jaunāko oriģinālliteratūru un kultūrvēsturiskus izdevumus


Liepājas, Tukuma un Saldus novada literāti stendā “Ekstra vērtie kurzemnieki” piedāvās jaunāko novados radīto oriģinālliteratūru un kultūrvēsturiskus izdevumus, kā arī iespēju tikties ar autoriem.

“Latvijas Grāmatu izstādes 2023” apmeklētāji varēs iegādāties novadu literātu prozas un dzejas grāmatas un kultūrvēsturiskos izdevumus par īpaši pievilcīgām cenām, saņemt klātesošo autoru autogrāfus, iesaistīties diskusijās un piedalīties loterijās (“Laimes aka”, “Kaķis maisā”).

Kultūras programmā uz izstādes Galvenās skatuves (3. martā, plkst. 16.00) dalībnieki diskutēs par to, kas viņus virza darboties literatūrā un kas padara viņu novadus tik īpašus (ambīcijas, tradīcijas vai cilvēkfaktors?), kā arī atraktīvā veidā dalīsies pieredzē un iepazīstinās ar savu veikumu – izdotajām grāmatām.

TUKUMA NOVADS
“Ekstra vērto kurzemnieku” stendu organizē biedrība “Tukuma Literātu apvienība”, kas šogad svin 60 gadu jubileju. Biedrībā ir 25 biedri – gan prozas, gan dzejas autori. Tukums šogad pretendēs uz Literatūras pilsētas statusu UNESCO Radošo pilsētu tīklā.

Pārstāvji izstādē: Tukuma Literātu apvienības vadītāja Guna Roze-Tamule un literāti Ingrīda Zaķe, Guntis Tālers, Gvido Drage, Imants Liepiņš, Ilga Liepiņa, Dagnija Gudriķe.

Piedāvātās grāmatas:

Piedāvās arī plašu kultūrvēsturisku izdevumu klāstu par Tukuma novada pilīm, muižām, pagastiem, ievērojamiem novadniekiem, t.sk. “Jaunmokas. Stāsti” (2021); “Džordžs Armitsteds: Rīgas goda pilsonis” (2017); “Jaunmokas: Pils. Dzimtas. Cilvēki” (2007). A. Lerhis-Puškaitis “Pasakas par putniem” (2020). Stendā būs arī apgādā “Jumava” izdotā grāmata “Ukrainas vēsture” (2022), kuras viens no autoriem un sastādītājiem ir Tukuma Literātu apvienības biedrs Imants Liepiņš. Un vēl vairākas citas grāmatas.

Akcijas:
Jaunumi
Ingrīdas Zaķes stāstu krājums “Šugerbušs” (2023., Zvaigzne ABC) atver jaunu lappusi latviešu literatūrā. Par saviem varoņiem pati autore stāsta: “Šugerbušs ir latviešu Misters Bīns. Šugerbušs ir neērts. Kaut kur jau viņš klīst starp mums pats savā nodabā, it kā nevienu netraucē, bet, kad uzduramies viņam kādā sadzīves situācijā, satrūkstamies: kas tas tāds?! Kur tādi rodas! Ko ar tādiem iesākt? Viņš nav viens. Ap viņu ir tādi paši īpatņi kā viņš. Un katram ir savs stāsts.”. Autores talanta cienītāji viņu varēs sastapt stendā katru izstādes dienu.

Gunta Tālera detektīvromāns “Pēdējais klients” (2022) ir piedalījies un kļuvis par laureātu apgāda “Zvaigzne ABC” detektīvromānu konkursā. Autors izstādē piedāvās arī citus nesen iznākušus darbus – detektīvromānus “Monstra rotaļu laukums” (2022) un “Grēksūdzes noslēpums” (2023), kā arī šausmu stāstu krājumu “Nemierīgās dvēseles. Veļu laika stāsti.” (2022). Autors stendā būs sastopams katru dienu, no plkst. 13.00.

“Ukrainas vēsture” (2022) – vairāku Latvijas vēsturnieku apkopotie materiāli Imanta Liepiņā redakcijā “...ir unikāls stāsts. To izprast ir īpaši būtiski laikā, kad Krievija īsteno neizprovocētu karu pret Ukrainu, kas maina arī Latvijas drošības situāciju. Vairāk nekā jebkad nepieciešami pētījumi, kas atspēko Kremļa centienus saduļķot patiesību par Ukrainu. Tādēļ šī grāmata, kurā lasītāji uzzinās par izšķirošiem Ukrainas notikumiem no aizvēstures līdz mūsdienām, ir neapšaubāmi aktuāla.” (Prof. Dr. oec. Inese Vaidere, Eiropas Parlamenta deputāte).

Iepazīstinās arī ar 2023.gada svarīgākajiem kultūras notikumiem Tukuma novadā.

Kontakti:

www.tla 
www.facebook.com/tla.lv
Guntis Tālers: www.talers.lv; www.facebook.com/Guntis.Talers; Instagram @guntistalers.
Gvido Drage: Facebook “Gvido Drage”.
Ingrīda Zaķe: www.facebook.com/ingrida.zake


LIEPĀJAS NOVADS
Stendā savu novadu pārstāvēs arī Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļa un tās literāti. Liepāja var lepoties ar uzvaru konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”. Liepājas Universitātes paspārnē darbojas LRS Liepājas nodaļas vadītā Piejūras pilsētu literārā akadēmija, kas tiešsaistes nodarbībās pulcē radoši rakstošos ne tikai no Kurzemes, bet arī citiem Latvijas novadiem un rakstītgribošos tautiešus ārzemēs. Arī viņu veikums būs pieejams grāmatu stendā.

Pārstāvji izstādē: Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas vadītāja Linda Zulmane un literāti Jana Egle, Gunita Lagzdiņa, Gunita Boka, Gunta Šnipke un konferansjē lomā – Liepu tēvs jeb Varis Siliņš.

Piedāvātās grāmatas:
  • Jana Egle, dzejas krājums “Ledus debesis” (2023);
  • Gunita Lagzdiņa, “Lāde vaļā” (2020) un “Pareizs laiks” (2022);
  • Gunita Boka, prozas krājums “Balss no tumsas tajā krastā” (2022);
  • Gundega Rezevska, dzejas krājums “Robežupes plūst un mainās” (2022);
  • Varis Siliņš, Liepājas teikas “Liepu tēva teikas” (2021);
  • Ēriks Vilsons, dzejoļu krājums “Pulkveža rudens” (2021).
Jaunumi
Gunitas Lagzdiņas romāns “Pareizs laiks” (2022., Zvaigzne ABC) dzirkstošā un humorpilnā valodā risina attiecību tēmas, kas nebūt nav vieglas. Galvenā varone Terēze pēc padsmit gadu prombūtnes atgriežas Latvijā, lai kārtējo reizi sāktu visu no sākuma. Liktenis visu laiku viņai piespēlē nepareizos vīriešus – vai šoreiz viss izdosies vai draud kārtējais belziens pa pieri ar karmas grābekli?

Gundegas Rezevskas dzejas krājums “Robežupes plūst un mainās” (2022) sadalīts trīs nodaļās: “Sieviete”, “Vīrietis” un “Austrumi”. Dzejoļi veidoti kā sarunas ar lasītāju, rakstīti gan no sievietes, gan vīrieša skatpunkta, bet katrs tos varot lasīt citādāk.

Par Gunitas Bokas prozas krājumu “Balss no tumsas tajā krastā” (2022) redaktore Jana Egle izteikusies tā: "Gunitas Bokas stāstiem piemīt sava īpaša balss. Tā stāsta par to, kas sāp, kas aizkustina. Kas kaut kur dziļi zemapziņas tumšajā krastā nerimst atgādināt, ka viss ir zūdīgs un pārejošs. Taču Gunita stāv gaišajā pusē, viņas vēstījuma balss ir mierpilna un silta, tā runā mīlestības valodā."

Janas Egles dzejas krājums “Ledus debesis” (2023) iezīmē būtisku posmu autores radošajā dzīvē un apkopo 20 gadu garumā tapušo dzeju. "Tā ir dzeja ar maigumu, sparu un intīmu skatu iekšpus sevis un ārpusē – uz pasauli. Krājums iezīmē gan nopietnu briedumu, gan arī svaigu sajūtu vilinājumu," norāda izdevējs “Latvijas Mediji”.

L (īstajā vārdā Liene Gūtmane) grāmata "Nestāsti" (2022)  – autores ceturtais dzejoļu krājums, kas, autores vārdiem runājot ir “gan stāsti, gan neaizsūtītas vēstules vai neattīstītas fotogrāfijas, kas uzrakstītas ar vārdiem un retām pieturzīmēm, gan ieraksti neregulārā, neloģiskā emigrantes un sapņotājas dienasgrāmatā”.

Kontakti:
Facebook, Twitter, Instagram profili “Liepuraksti” un “Piejūras pilsētu literārā akadēmija”.
Gunita Lagzdiņa, rakstniece, tekstu korektore un redaktore: www.gunitasstasti.lv
www.tekstture.lv profils Facebook “Gunita Lagzdiņa-Skroderēna”, Instagram @gunita_lsk.
Varis Siliņš, scenogrāfs, režisors un mākslas pedagogs, rakstniecības studiju maģistrs:
www.facebook.com/liepu.teva.teikas
Gunita Boka, dzejniece, prozaiķe: www.facebook.com/gunita.boka.9
Gundega Rezevska, dzejniece, prozaiķe: www.facebook.com/gundega.rezevska


SALDUS NOVADS
Stendā “Ekstra vērtie kurzemnieki” savu novadu pārstāvēs arī biedrība “Saldus saulesstīga”, kas savā darbībā turpina senas tradīcijas, kuras iesāka Saldus jauno literātu apvienība 1959. gadā. Biedrības “Saldus saulesstīga” biedri un autori raksta un izdod grāmatas, organizē Saldus novadā dažādus literārus pasākumus, tikšanās ar autoriem no visas Latvijas, kā arī nodarbības radošajām personām. Saldus novads pārspēj citus UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēka” aktivitātēs.

Pārstāvji izstādē: literātes Ieva Samauska, Ināra Šteinberga, Inta Švaža.

Piedāvājums
Saldus novadā dzīvojošu rakstnieku un dzejnieku oriģināldarbi – grāmatas, kas beidzamajos gados izdotas dažādās izdevniecībās. 
  • Ināras Šteinbergas pasakas "Ragana Nešisnetas", "Ragana Nešisnetas ziemā" (2020), "Burtus pļavā atrodam" (2021), "Zelta sirds" (2021); 
  • Valdas Štāles un Ievas Stepes stāstu un dzejoļu krājums "Iedvesma" (2021); kultūrvēsturisks kopkrājums "Saldus novads dzejā un prozā" (2022).
Izstādes apmeklētāji varēs uzzināt arī par Saldus novada literārajām tradīcijām, ambīcijām un 2023. gada svarīgākajiem kultūras notikumiem.

Jaunums
Grāmatā “Saldus novads dzejā un prozā” (2022) apkopoti 40 radošu personību darbi. Izdevējs: “Ezerrozes grāmatas”.

Kontakti:
www.facebook.com/saldussaulesstiga

Kurzemniece ir arī humora un dzirkstošas dzīves pilno grāmatu autore Ligita Paegle no Alsungas. Rakstniece būs sastopama stendā 4. martā, bet viņas grāmatas – visas trīs dienas.1177693091_12177.jpg
2067285912_12177.JPG
2083755325_12177.jpg
568756958_12177.jpg
480589513_12177.png