Tukuma Literātu apvienība aicina tikties ar rakstniekiem


Tukuma Literātu apvienība (TLA) “Latvijas Grāmatu izstādē 2022” aicina tikties ar rakstniekiem Rolandu Bulu, Gvido Dragi, Gunu Rozi, Ilgu Liepiņu, Imantu Liepiņu, Gunti Tāleru, Gundegu Kaziņu, kā arī ar Tukuma muzeju un iepazīties ar viņu jaunākajām grāmatām.

Autori aicina savus lasītājus uz tikšanos TLA stendā:

Piektdien, 11. martā

12.00–14.00 Tikšanās ar rakstniekiem Gunu Rozi un Gvido Dragi
14.00–16.00 Tikšanās ar rakstniekiem Rolandu Bulu, Ilgu un Imantu Liepiņiem
16.00–18.00 Iepazīšanās ar Tukuma muzeju

Sestdien, 12. martā

10.00–12.00 Iepazīšanās ar Tukuma muzeju
12.00–14.00 Tikšanās ar rakstnieci Gundegu Kaziņu
14.00–16.00 Tikšanās ar rakstnieku Gunti Tāleru
16.00–18.00 Tikšanas ar Ilgu un Imantu Liepiņiem

Svētdien, 13. martā
12.00–14.00 Tikšanās ar rakstnieci Gundegu Kaziņu
12.00–14.00 Tikšanās ar rakstnieku Gunti Tāleru
14.00–16.00 Iepazīšanās ar Tukuma muzeju

Tukuma Literātu apvienība  – viena no aktīvākajām un pamanāmākajām literātu biedrībām Latvijā – aizsākusi jau sešdesmito darba gadu. Apvienībā aktīvi darbojas 16 biedri, kas pēdējā desmitgadē sadarbībā ar izdevniecībām “Zvaigzne ABC”, “Latvijas Mediji”, “Dienas Grāmata”, “Jumava’ u.c. izdevuši 42 dzejas un prozas darbus. Starp tiem īpaši jāizceļ 2019. gadā izdotais Tukuma novada literatūras vēstures 400 gadu almanahs “Kungs Tukums”.

Pāri novada robežām izskanējusi TLA ieviestā Dzejas dienu tradīcija “Sirds uz perona”, kas jau kļuvusi par starptautiski atpazīstamu pasākumu. Arī vietējie prozas lasījumi “Prozas fermentācija” gadu pēc gada kļūst aizvien saturīgāki, iegūstot literātu un literatūrzinātnieku atzinīgus vērtējumus.
Nozīmīgs ir arī Tukuma muzeja darbs literārajā laukā. 2020. gadā Muzejs apkopojis un izdevis skolotāja un pasaku vācēja Anša Lerha-Puškaiša septiņas paša sarakstītās pasakas krājumā “Pasakas par putniem”, kura prezentācija paredzēta izstādes laikā.

https://www.tla.lv1743924945_11265.jpg
267807572_11265.jpg
79413894_11265.jpg
1342106194_11265.jpg
2037651009_11265.jpg
300051707_11265.jpg
1270496232_11265.jpg
1388434449_11265.jpg
917858238_11265.jpg
1685725435_11265.jpg
998704467_11265.jpg
537371152_11265.jpg
759608162_11265.jpeg
411546073_11265.jpg
1279520891_11265.jpg
717293356_11265.jpg
1029767580_11265.jpg