Latvijas bahāju kopiena iepazīstinās ar savām izdotajām grāmatām un uzziņas bibliotēku


2021. gada novembrī ir pagājuši simts gadi kopš ‘Abdu’l-Bah?, bahāju ticības derības Centra, aiziešanas. Par godu šim notikumam Latvijas bahāju kopiena ir izdevusi divas grāmatas:

• „Dievišķā plāna vēstules”, kurā ir ietverti vērtīgi elementi civilizācijas veidošanai. ‘Abdu’l-Bah? tās novēlēja Amerikas Savienoto Valstu un Kanādas bahājiešiem;
• “Pēdējā griba un testaments”, kurā viņš aicināja "izplatīt dievišķās vēsmas, izglītot cilvēku dvēseles, sekmēt izglītību, pilnveidot visu cilvēku raksturu un visos laikos, un visos apstākļos būt šķīstiem un atraisītiem no pasaulīgām lietām".

Latvijas bahāju kopienai 2021. gads bija nozīmīgs ar Bahāju uzziņas bibliotēkas "Vienotības pērles” izveidi. Tā ir specializēta bibliotēka, kurā tiek uzglabāti Latvijā iespiesti un ieviesti iespieddarbi par bahāju ticību latviešu, angļu, vācu, krievu un citās valodās. Vairāk par bibliotēku var uzzināt portāla Bahai.lv sadaļā "Bibliotēka”. Mājaslapā ir publicētas arī agrāk izdotās ticības, svarīgāko personu grāmatas latviešu valodā.

http://bahai.lv/
https://www.facebook.com/BahaiLatvia/2006006969_11246.jpg
485136942_11246.jpg
1194939163_11246.jpg