Satiec Tukuma rakstniekus un iepazīsti viņu jaunākos darbus!


Tukuma Literātu apvienība (TLA) “Latvijas Grāmatu izstādē 2022” interesentus aicina tikties ar Tukuma rakstniekiem: Rolandu Bulu, Gvido Dragi, Gunu Rozi, Ilgu Liepiņu, Gunti Tāleru, Vili Selecki, Ivetu Šimkus un iepazīties ar viņu jaunākajiem darbiem.

Tukuma Literātu apvienības autori mīļi aicina savus lasītājus uz tikšanos TLA stendā:

Piektdien, 11. martā
12.00–14.00 Tikšanās ar rakstniekiem Gunu Rozi un Gvido Dragi
14.00–16.00 Tikšanās ar rakstniekiem Rolandu Bulu, Ilgu un Imantu Liepiņiem
16.00–18.00 Iepazīšanās ar Tukuma muzeju

Sestdien, 12. martā

10.00–12.00 Iepazīšanās ar Tukuma muzeju
12.00–14.00 Tikšanās ar rakstnieci Gundegu Kaziņu
14.00–16.00 Tikšanās ar rakstnieku Gunti Tāleru
16.00–18.00 Tikšanas ar Ilgu un Imantu Liepiņiem

Svētdien, 13. martā
12.00–14.00 Tikšanās ar rakstnieci Gundegu Kaziņu
12.00–14.00 Tikšanās ar rakstnieku Gunti Tāleru
14.00–16.00 Iepazīšanās ar Tukuma muzeju

Šogad Tukuma Literātu apvienība (TLA) – viena no aktīvākajām, spēcīgākajām un pamanāmākajām literātu biedrībām Latvijā – aizsāk savu sešdesmito darba gadu, un nesen svinēja apaļo desmito jubileju kopš oficiālas reģistrēšanas Biedrību un nodibinājumu reģistrā.
Biedrības rindās ir 16 aktīvi biedri, kas pēdējā desmitgadē sadarbībā ar izdevniecībām "Zvaigzne ABC", "Latvijas Mediji", "Dienas Grāmata", "Jumava", "Klio ABC", "N.I.M.S." un "Liepa" izdevuši 42 prozas un dzejas darbus. Starp tiem īpaši jāizceļ 2019. gadā izdoto Tukuma novada literatūras vēstures 400 gadu almanahu “Kungs Tukums”.
Pāri novada robežām 2011.gadā izskanējusi Tukuma literātu ieviestā jaunā Dzejas dienu tradīcija “Sirds uz perona”, kas nu jau kļuvusi par starptautiski atpazīstamu pasākumu. Arī vietējie prozas lasījumi “Prozas fermentācija” gadu pēc gada kļūst aizvien saturīgāki, iegūstot Latvijā pazīstamu literātu un literatūrzinātnieku atzinīgus vērtējumus.
Nozīmīgs ir arī Tukuma Muzeja darbs literārajā laukā. 2021.gadā Muzejs apkopojis un izdevis skolotāja un pasaku vācēja Anša Lerha-Puškaiša septiņas paša sarakstītās pasakas krājumā "Pasakas par putniem", kura prezentācija paredzēta izstādes laikā.613034067_11203.jpg
409903253_11203.jpg
9942004_11203.jpg
911177865_11203.jpg
393218255_11203.jpg
373387394_11203.jpg
1683984575_11203.jpg
1253181385_11203.jpg
1914105628_11203.jpg
293249381_11203.jpg
228089471_11203.jpg
874509946_11203.jpeg
1169717905_11203.jpg
806513661_11203.jpg
47973854_11203.jpg
15640276_11203.jpg