Radoša nodarbība maziem un lieliem “Ar valodu spēlēties, nemanot mācīties”


Latviešu valodas aģentūra aicina pirmsskolas un sākumskolas bērnus, vecākus, vecvecākus un skolotājus uz radošu nodarbību “Latvijas Grāmatu izstāde 2020”, lai interesanti spēlētos, bet vienlaikus arī mācītos latviešu valodu.

Nodarbībā tiks izmantoti Latviešu valodas aģentūras izstrādātie mācību materiāli "Atver pasauli", "Kabata", "Karuselis" u.c. Bērni iegūs daudz prieka, pieaugušie - jaunas idejas. Aktīvākajiem dalībniekiem - noderīgas balvas!769848732_10070.JPG
731973069_10070.JPG