EN
RU

Katalogs - PETEXPO 2024


GENERA | VETGEN

Vairo cilts vērtību!


Stends: H2/59
Valsts:  Latvija
Ģenētiskie DNS testi suņiem un kaķiem, gan iedzimtu un pārmantotu slimību noteikšanai, gan fenotipa DNS testi kažoka krāsas un citu iezīmju prognozēšanai. Izstādes apmeklētājiem būs pieejamas atlaides.
Genetic DNA tests for dogs and cats, both for congenital and inherited diseases, and phenotypic DNA tests for predicting coat color and other traits. Discounts will be available for visitors to the exhibition.
Генетические ДНК тесты для собак и кошек на врожденные и унаследованные болезни, и на признаки фенотипа для прогнозирования окраса шерсти и других особенностей. Для посетителей выставки будут доступны скидки.

Kontakti

location_on Mārupes iela 22, Rīga, Latvija, LV-1002
link vetgen.eu/
email vetgen@genera.lv
phone 26267833
person Santa Mežzīle

Preču zīmes
Testēšana tiek veikta Latvijā, SIA GenEra laboratorijā
Nozares

1 Veterinārija.


* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.