EN
RU

Katalogs - BALTTOUR 2024


KRĀSLAVAS TIC

Krāslavas novads - vieta, kur iepūkstas Latvijas sirds!


Stends: I4
Valsts:  Latvija
Krāslavas novada tūrisma informācija, gida pakalpojumi, maršrutu izstrāde, Krāslavas Amatniecības centrs, Laimes muzejs, Jaundomes muižas Vides izglītības centrs.
Tourism information, guide services, individual route development, Kraslava Craft Centre, Museum of Happiness, Jaundome manor environmental education center.
Туристическая информация Краславского края, услуги гида, разработка маршрутов, Краславский центр ремесленничества, музей Счастья, центр экологического образования Яундомского поместья

Kontakti

location_on Pils iela 2, Krāslava
link visitkraslava.com
email tic@kraslava.lv
phone +371 65622201, +371 26395176
person Tatjana Kozačuka

Preču zīmes
Nozares

* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.