EN
RU

Katalogs - BALTTOUR 2024


ŠIAULIAI TOURISM INFORMATION CENTRE

Tourism information, ecursions, guide services, marketing and communication.


Stends: H26
Valsts:  Lietuva
Mēs sniedzam Šauļu pilsētas tūristiem un viesiem informāciju par tūrisma pakalpojumiem, apskates vietām un objektiem Šauļos, par Šauļu pilsētas vēsturi, organizējam ekskursijas, pilsētas pasākumus un īstenojam dažādus komunikācijas projektus, kas saistīti ar Šauļu pilsētas tēla stiprināšanu.
We provide information about tourism services, places and objects of interest in Šiauliai, about the history of Šiauliai city, organize excursions, city events and carry out various communication projects related to strengthening the image of Šiauliai city.
Мы предоставляем информацию о туристических услугах, достопримечательностях и объектах города Шяуляй, об истории города Шяуляй, организуем экскурсии, городские мероприятия и осуществляем различные коммуникационные проекты, связанные с укреплением имиджа города Шяуляй.

Kontakti

location_on Vilniaus str. 213-90, Šiauliai
link visitsiauliai.lt
email tic@visitsiauliai.lt
phone +370 41 523 110
person Arvydas Valentėlis

Preču zīmes
Nozares

16 T I C

17 Izglītības iestāde


* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.