EN
RU

Katalogs - BALTTOUR 2024


NIKOS TRAVEL

Uzticieties kvalitātei, ceļojiet ar gaumi!


Stends: K17
Valsts:  Latvija
Jau 17 gadus kopā ar Jums! Galvenais Nikos Travel darba princips ir individuāla pieeja katram klientam. Katrs cilvēks, kurš vēršas pie mums, saņem pašu izsmeļošāko informāciju un kvalificētāko palīdzību katrā jautājumā, kurš saistīts ar ceļojumiem. Esam ALTA biedri!
17 years with you! The main working principle of Nikos Travel is an individual approach to each client. Every person who comes to us receives the most comprehensive information and assistance in every matter related to travel.
Основной принцип работы Nikos Travel – это индивидуальный подход к каждому клиенту. Любой человек, обратившийся к нам, получает самую исчерпывающую информацию и квалифицированную помощь по любому вопросу, связанному с поездкой. Доверяйте качеству, путешествуйте со вкусом.

Kontakti

location_on Baznīcas 7-1D, Rīga, LV-1010
link www.nikostravel.lv
email info@nikostravel.lv, celojumi@nikostravel.lv
phone 67280326, 29565257
person Jolanta Lele

Preču zīmes
Nozares

2 Tūrisma operators

3 Tūrisma aģents

4 Ienākošais tūrisms

5 Vietējais tūrisms

6 Izejošais tūrisms


* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.