EN
RU

Katalogs - BALTTOUR 2024


AIZKRAUKLES NOVADS

Atklāj Aizkraukles novadu!


Stends: K8
Valsts:  Latvija
Aizkraukles novada tūrisma nodaļa sniedz aktuālo informāciju par tūrisma iespējām novadā, sadarbojas ar novada uzņēmējiem un aktualizē tūrisma piedāvājumu, veidojot dažādus maršrutus un informatīvos izdevumus.
Aizkraukle Municipality Tourism Department provides up-to-date information on tourism opportunities in the region, cooperates with the municipality entrepreneurs and updates the tourism offer by creating various routes and informative publications.
Отдел туризма Айзкраукльского края предоставляет актуальную информацию о туристических возможностях округа, сотрудничает с предпринимателями региона и обновляет туристическое предложение, создавая различные маршруты и информационные издания.

Kontakti

location_on 1905.gada iela 7, Koknese
link www.visitaizkraukle.lv
email turisms@aizkraukle.lv
phone +371 29275412
person Anita Šmite, tālr. +371 26164508

Preču zīmes
Nozares

16 T I C


* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.