EN
RU

Katalogs - TECH INDUSTRY 2023


InPass

Vairāk laika nopietnākiem darbiem!


Stends: V10
Valsts:  Latvija
Uzņēmums tika izveidots 2017. gada nogalē, lai palīdzētu mūsdienīgiem un uz rezultātu orientētiem uzņēmējiem atvieglot darba ražīguma noteikšanu dažādām tehnoloģiskām iekārtām, veiktu nepieciešamo datu apstrādi, kā arī, nodrošinātu sistēmu nepārtrauktu uzraudzību.
The company was established at the end of 2017 to help modern and result oriented entreptreneurs facilitate the determination of labor productivity for various technological equipment, preform the necessary data processing, as well as ensure continuous monitoring of systems.
Предприятие было основано в конце 2017 года с целю помочь современным и ориентированным на результат предпринимателям упростить процесс определения эффективности работы разного технологического оборудования, обработку данных, а также обеспечить непрерывный мониторинг системы.

Kontakti

location_on Dārza iela 4/8, Liepāja, LV-3401
link inpass.lv/
email info@inpass.lv
phone 20001778
person Aivija Svara

Preču zīmes
Latvija
Nozares

20 IEKĀRTAS UN MATERIĀLI RAŽOŠANAI


* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.