EN
RU

Katalogs - TECH INDUSTRY 2023


MASOC - Association of Mechanical Engineering and Metalworking Industries of Latvia

Sadarbībai | Kontaktiem | Izaugsmei


Stends: B4
Valsts:  Latvija
MASOC kopš 1994. gada pārstāv asociācijas biedru un nozares kopējās intereses un īsteno kopīgus projektus mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanai. https://www.masoc.lv/biedri/uznemumu-datubaze
Since 1994, MASOC has been representing the common interests of its members and the industry and implementing joint projects to strengthen the competitiveness of mechanical engineering and metalworking companies. https://www.masoc.lv/en/members/member-database
С 1994 года MASOC представляет общие интересы своих членов и отрасли и реализует совместные проекты с целью повышения конкурентоспособности предприятий машиностроения и металлообработки в Латвии. https://www.masoc.lv/ru/members/member-database

Kontakti

location_on Brīvības gatve 223, Rīga, Latvija, LV-1039
link www.masoc.lv/
email masoc@masoc.lv
phone +371 6755 4825
person Elīna Blekte

Preču zīmes
Nozares

26 ZINĀTNE UN KONSULTĀCIJAS


* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.