EN
RU

Katalogs - TECH INDUSTRY 2023


Elintos matavimo Sistemos


Stends: L2
Valsts:  Lietuva
Jūsu uzticamais piegādātājs plaša spektra testēšanas un mērīšanas aprīkojumam, kas paredzēts elektriskiem, nevis elektriskiem lielumiem. Apmācība, garantija un pēc garantijas atbalsts.
Your reliable supplier for a wide range of test and measurement equipment for electrical and not electrical quantities. Training, warranty, and after-warranty support.
Ваш надежный поставщик широкого спектра испытательного и измерительного оборудования для электрических и не электрических величин. Обучение, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Kontakti

location_on Terminalo str. 3, Biruliskes, Kaunas distr., lithuania (Head office)
link elintosms.eu
email info@elintosms.lt
phone +37037452790
person Vilma Petrauskė

Preču zīmes
Teledyne FLIR, METREL, HIOKI, Radiodetection, ndb, BAUR, Beamex, Ametek Calibration, DV Power
Nozares

2.10 Manometri, termometri, svari

11 ELEKTRONIKA, ELEKTROTEHNIKA

22 IEKRAUŠANAS UN IZKRAUŠANAS TEHNIKA


* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.