EN
RU

Katalogs - TECH INDUSTRY 2023


EURO SITEX LATVIA


Stends: L6
Valsts:  Latvija
SIA „Euro SITEX Latvia” piedāvā: Rūpnieciskus sietus, tehniskus audumus, perforētus materiālus, laboratorijas sietus un konveijeru lentes. Kontaktinformācija: SIA"Euro SITEX Latvia" t. 27752522 t./f. 654 42781 info@eurositex.lv www.eurositex.lv
SIA „Euro SITEX Latvia” offer: Industrial screens, technical cloths, perforated materials, laboratory sieves and conveyor belts. Contact information: SIA"Euro SITEX Latvia" t. 27752522 t./f. 654 42781 info@eurositex.lv www.eurositex.lv
SIA „Euro SITEX Latvia” предлагает : Промышленные сита, технические ткани, перфорированные материалы, лабораторные сита и конвейерные ленты. Контактная информация: SIA"Euro SITEX Latvia" т. 27752522 т./ф. 654 42781 info@eurositex.lv www.eurositex.lv

Kontakti

location_on Andreja Pumpura iela 104B-1, Daugavpils, LV-5404
link www.eurositex.lv
email info@eurositex.lv
phone +37127752522
person +371 28343001

Preču zīmes
Nozares

18 METĀLIZSTRĀDĀJUMI


* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.