EN
RU

Katalogs - TECH INDUSTRY 2023


DAITEKA - industry supply


Stends: J16
Valsts:  Lietuva
DAITEKA ir uzņēmums, kas piegādā produkciju dažādiem mērķiem. Galvenās produktu grupas ir - Elektromotori, Reduktoru motori, Vibromotori, Dažādas konveijera sastāvdaļas, Alumīnija profili, Citas rezerves daļas
DAITEKA is a company that supplies products for various purposes. The main product groups are - Electric Motors, Gearmotors, Vibromotors, Various conveyor components, Aluminium Profiles, Other spare parts
Дайтека – компания, занимающаяся поставками продукции различного назначения. Основные группы товаров: Электродвигатели, Мотор-редукторы, Вибромоторы, Различные компоненты конвейеров, Алюминиевые профили, Прочие запасные части.

Kontakti

location_on Veiveriu str. 51B, LT-46336 Kaunas, LITHUANIA
link www.daiteka.lt
email info@daiteka.lt
phone +37064579327
person Director Mr. DAINIUS PETRAITIS

Preču zīmes
OMEC MOTORS(NL),TRANSTECNO(IT),OLIVIBRA(IT),ALUTEC KK(CZ),INTERROLL(DE),MULLERBELTEX(NL),SCANBELT(DK
Nozares

2 RŪPNIECISKĀS IEKĀRTAS UN MATERIĀLI

2.5 Plastmasas un gumijas izstrādājumi

2.11 Konveijeri, iepakošanas iekārtas

3 MAŠĪNBŪVE

3.1 Iekārtas mašīnbūvei

3.2 Zobrati un zobratu sistēmas

3.3 Sajūgu un bremžu sistēmas

3.4 Siksnas un ķēžu pārvadi

3.6 Elektriskie un mehāniskie motori

3.7 Spēka pārvadi

11 ELEKTRONIKA, ELEKTROTEHNIKA

12 AUTOMĀTIKA, AUTOMATIZĀCIJA

14 HIDRAULISKĀS IERĪCES UN MATERIĀLI

15 PNEIMATISKĀS IERĪCES UN MATERIĀLI


* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.