BLISS GELATO


Но. стедна: J2 / K1
Страна:  Латвия

Itāļu saldējums – gelato – gatavots no Latvijā ražotām izejvielām. Tas ir ģimenes uzņēmums, kurā darbojas tēvs (zinātnieks) un divi dēli (skolnieki). Uzņēmums tirgū sevi pieteica 2017. gada pavasarī. Līdz šim brīdim ir saražoti vairāk nekā 130 dažādu garšu gelato. Savu produkciju galvenokārt pārdodam restorāniem un kafejnīcām ("Buržujs", "Mielotava", "Ferma" u. c.).
Italian ice cream – gelato made from Latvian ingredients. This is a family business involving a father (scientist) and two sons (students). The company entered the market in spring 2017. To date, more than 130 different flavours of ice cream have been developed. The main sales channels are restaurants and cafes (“Buržujs”, “Mielotava”, “Ferma”, etc.).
Итальянское мороженое – гелато, сделанное из латвийских ингредиентов. Это семейный бизнес с отцом (ученым) и двумя сыновьями (студентами). Компания вышла на рынок весной 2017 года. На сегодняшний день выпущено более 130 различных вкусов мороженого. Основными каналами продаж являются рестораны и кафе ("Burzujs", "Mielotava", "Ferma" и др.).

Контакты
link http://www.facebook.com/blissgelato
email info@blissgelato.com
Торговая марка
Отрасли

* В каталог помещена поданная участниками информация, и за ее содержание отвечает участник выставки.