Katalogs - DĀRZS UN DZĪVESSTILS 2022


MyPots

Parūpējies par savu dārzu


Stends:
Valsts:  Latvija

MyPots ražo un piedāvā stādu diedzēšanas un augu audzēšanas podiņus, kas veidoti no biomasas (salmi, siens) un speciāli atlasīta dabā sastopama un cilvēkam nekaitīga sēņu micēlija. Materiāls ir unikāls - tas augsnē degradējas un uzlabo augsni.
MyPots produces and offer pots for seedlings and plant which are made from biomass waste (straw, hay) and specially selected fungal mycelium that is abundant in the nature.The material is unique - it biodegrades in the soil and improves the soil quality.
MyPots производит и предлагает горшки для рассады и выращивания растений, изготавливаемые из биомассы (соломы, сена) и специально отобранного грибного мицелия, встречающегося в природе и безвредного для человека. Материал уникален - он разлагается в почве и улучшает ее качество.

Kontakti

location_on Tērinu iela 16, Rīga
link www.mypots.bio/
email zinta@mypots.bio
phone 26072038
person Zinta Zīmele

Preču zīmes
Latvija
Nozares

4.9 Puķu podi


* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.