Katalogs - RIGA COMM 2021


Transporta un sakaru institūts (TSI)


Stends: B14
Valsts:  Latvija

Transporta un sakaru institūts (TSI) ir moderna dinamiska lietišķo zinātņu universitāte, kura nodrošina kvalitatīvu izglītību, un kura specializējas lietišķo pētījumu jomā.
TSI is a modern dynamic technical university of applied sciences, providing high quality education with focus on applied research.
TSI - это современный динамично развивающийся технический университет прикладных наук, предоставляющий высококачественное образование с акцентом на прикладные исследования.

Kontakti

location_on Lomonosova iela 1, Rīga
link www.tsi.lv
email tsi@tsi.lv
phone +371 67100661

Preču zīmes
Nozares

* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.