Katalogs - RIGA COMM 2021


Tomware S.c.a.r.l.

We’ll take care of yours datas and IT infrastructures… So you can focus on Your Core Business!


Stends: A12
Valsts:  Itālija

TomWare strādā IKT jomā, rūpējoties par sava uzņēmuma klientu IT infrastruktūru, kuri strādā dažādās tirgus nozarēs, piemēram, banku, valsts pārvaldes, mazumtirdzniecības, naftas un gāzes, farmācijas jomā.
TomWare works in the ICT field, by taking care of the IT infrastructures of its Enterprises customers, who work in different market sectors, such as: Banking, Public Administration, Retail, Oil &Gas, Pharmaceutics.
TomWare работает в области ИКТ, заботясь об ИТ-инфраструктуре клиентов своего предприятия, которые работают в различных секторах рынка, таких как: банковское дело, государственное управление, розничная торговля, нефть и газ, фармацевтика.

Kontakti

location_on Viale Alberti 34
link www.tomware.it
email spaglia@tomware.it
phone +39 0544 67000
person Silvia Paglia

Preču zīmes
Italy
Nozares

* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.