Katalogs - RIGA COMM 2021


LTRK

Latvijas Uzņēmēju balss un atbalsts kopš 1934. gada.


Stends: B10
Valsts:  Latvija

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir lielākā uzņēmēju biedrība Latvijā, kurā apvienojušies tuvu 6000 biedru – visu reģionu un nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi, un citas uzņēmēju apvienības.
Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI) is the biggest association of entrepreneurs in Latvia uniting 6000 members – micro, small, medium and large enterprises of all regions and industries, associations, city business clubs and other unions of entrepreneurs.
Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП) – крупнейшее общество предпринимателей в Латвии, в котором объединилось 6000 членов – микро-, малые, средние и крупные предприятия всех регионов и отраслей, ассоциации, городские предпринимательские клубы и другие объединения предпринимателей.

Kontakti

location_on Kr. Valdemāra iela 35, Rīga, LV-1010, Latvija
link www.ltrk.lv
email edgars.ernstsons@ltrk.lv
phone 26391961
person Edgars Ernstsons

Preču zīmes
LTRK Latvijas Labums
Nozares

* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.