Katalogs - RIGA COMM 2021


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra


Stends: A3
Valsts:  Latvija

Tehnoloģiju biznesa centrs ir tehnoloģiski intensīvas un inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšanas organizācija, ar pamata mērķi sekmēt un paatrināt globāli konkurētspējīgu produktu attīstību Latvijā.
The Technology Business Center is a technology-intensive and innovative business support organization, with the main goal of promoting and accelerating the development of globally competitive startups in Latvia.

Kontakti
email nikita.kazakevics@liaa.gov.lv
phone +37124782355
person Nikita Kazakevics
Preču zīmes
Nozares

* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.