Izglītojošo spēļu un metožu asociācija

Mācīties izmantojot spēles ir interesantāk, vieglāk un aizraujošāk!


Stends:
Valsts:  Latvija

Mūsu mērķis ir apvienot Latvijas izglītojošo spēļu un metožu izstrādātājus, lai veicinātu spēļu izmantošanas kultūru izglītības procesos. Mēs vēlamies izzināt dažādu nozaru vajadzības, ar nolūku pielāgot izmantojamās spēles un metodes.

Kontakti
email metozuasociacija@gmail.com
phone 26173447
person Zane Veinberga
Preču zīmes
Nozares

18 ATTĪSTOŠĀS SPĒLES


* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.