Rīgas Tehniskā universitāte

Akadēmiski @ Talantīgi @ Mūsdienīgi


Stends:
Valsts:  Latvija

RTU Izdevniecība sagatavo izdošanai un publicē zinātniskos rakstus, monogrāfijas, promocijas darbus, mācību literatūru, konferenču materiālus, mārketinga un reklāmas materiālus, kā arī izpilda īpašus pasūtījumus.
The Riga Technical University Press is a leader in science and engineering publishing in Latvia. We publish annually approximately twelve scientific journals, twenty academic books & scientific monographs, one hundred promotional summaries, and about forty scholarly aides and materials for media.

Kontakti

location_on Kaļķue iela 1
link https://www.rtu.lv/lv/zinatne/izdevnieciba; https://ebooks.rtu.lv/
email izdevnieciba@rtu.lv
phone 67089123

Preču zīmes
Latvija
Nozares

1.6 Mācību grāmatas

1.8 Mākslas grāmatas un albumi

1.10 Nozaru literatūra

1.11 Oriģinālliteratūra

1.12 Populārzinātniskā literatūra

1.16 Vārdnīcas un uzziņu literatūra

1.17 Zinātniskā un tehniskā literatūra

2.2 Žurnāli

3.1 Kalendāri

3.4 Reklāmas un informatīvie izdevumi

3.5 Veidlapas, vizītkartes

12 DATORGRAFIKA, DIZAINS


* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.