EDITIONS DU CYGNE


Stends:
Valsts:  Francija

Universitātes publikācijas – Vēsturiskās esejas – Ģeopolitika – Sociālās zinātnes – Mūsdienu notikumi – Dzeja no visas pasaules
Academic Publications – History - Essays - Geopolitics - Social Sciences - Contemporary Events - Poetry from around the World
Академические публикации – Исторические очерки – Геополитика – Общественные науки – Текущие события – Стихи со всего мира

Kontakti

location_on 4 rue Vulpian - 75013 Paris - France
link www.editionsducygne.com
email editionsducygne@gmail.com
phone +33155438392
person Patrice KANOZSAI

Preču zīmes
France
Nozares

1 GRĀMATAS

1.17 Zinātniskā un tehniskā literatūra


* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.