Ahmadiyya Muslim Jamaat Latvia, biedrība

M ī l e s t ī b a V i s i e m , N a i d s N e v i e n a m


Stends: H18
Valsts:  Latvija

Ahmadiyya Muslim Jamaat ir miermīlīga globāla kopiena, kas ir dibināta vairāk nekā 210 pasaules valstīs. Mūsu kopiena lepojas ar kalpošanu cilvēcei, izmantojot dažādus izglītības, humanitāros un sociālos projektus visā pasaulē.
Ahmadiyya Muslim Jamaat is a peace-loving Global Community, which has been established in more than 210 countries in the world. Our Community prides itself in serving mankind through its various educational, humanitarian and social projects throughout the world.
Ахмадийская Мусульманская Община - это всемирная миролюбивая община, установленная в более 210 стран мира. Наша община гордится тем, что служит человечеству при помощи различных образовательных, гуманитарных и социальных программ.

Kontakti

location_on Gertrudes iela 30-4, Riga, LV-1011, Latvia
link www.islam-ahmadiyya.lv
email info.amjlatvija@gmail.com
phone +37123229680
person Fazle Umar Shahid

Preču zīmes
Islam International Publications Ltd. United Kingdom
Nozares

* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.