Kultūru dialogs IU


Stends: J10
Valsts:  Latvija


Kontakti
link www.artmosaic
email kulturudialogs@gmail.com
phone 29924476
person Renāte Kļepacka
Preču zīmes
Nozares

1 GRĀMATAS

1.2 Daiļliteratūra


* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.