Eventus group


Stends: J19
Valsts:  Lietuva


Kontakti
link www.jonely.eu
email info@jonely.eu, info@smilsulampas.lv
phone +370 64801481, +371 29283046
person JonEly zīmola oficiālais pārstāvis Latvijā ir Smilšu lampas (www.smilsulampas.lv), Laura Līdaka-Ambrazēviča, +371 29283046
Preču zīmes
Nozares

18 ATTĪSTOŠĀS SPĒLES

19 MATERIĀLI RADOŠĀM NODARBĒM

20 IZGLĪTĪBAS APRĪKOJUMS


* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.