LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts


Stends: G27
Valsts:  Latvija

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgāds darbojas kopš 2008. gada. Tā mērķis ir publicēt augstvērtīgus humanitāro un mākslas zinātņu pētījumus.

Kontakti
Preču zīmes
Nozares

1.1 Bērnu un jaunatnes literatūra

1.2 Daiļliteratūra

1.8 Mākslas grāmatas un albumi

1.10 Nozaru literatūra

1.11 Oriģinālliteratūra

1.12 Populārzinātniskā literatūra

1.17 Zinātniskā un tehniskā literatūra

2.2 Žurnāli


* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.