SolVita

Ar Dievu viss ir iespējams.


Stends: H10
Valsts:  Latvija

Izdevniecība SOL VITA jau 26 gadus izdod latviešu orģinālliteratūru un pārsvarā filozofiski ezoterisko literatūru ar mērķi izglītot lasītāju par sevi un savu mijiedarbību gan ar sabiedrību, gan Dievisķo pasauli ,kā arī palīdzēt cilvēkiem celt savu apziņu.
For over 26 years have published Latvian original literature as well as predominantly philosophical-esoteric literature. Our motivation is the education of readers themselves and their interaction with society and the Divine world, and to raise their consciousness.
Мы уже 26 годa издаём оригинальную и особенно философски-эзотерическую литературу с целью помочь читателям познать себя в заимодействии с обществом и Божественным миром и повысить своё сознание.

Kontakti

location_on Cēsu ielā 4, Rīga, LV - 1012
link www.solvitasgramatas.lv
email solvita.izd@apollo.lv
phone 67310761
person Anita Steponaviča

Preču zīmes
Nozares

1 GRĀMATAS

1.2 Daiļliteratūra

1.10 Nozaru literatūra

1.14 Tulkotā oriģinālliteratūra


* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.