Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds


Stends: G16/H15
Valsts:  Latvija

LU Akadēmiskais Apgāds jau 15 gadus izdod zinātnisko un mācību literatūru, sadarbojoties ar LU zinātņu nozaru redkolēģijām, kvalificētiem zinātniskajiem un literārajiem redaktoriem, profesionāliem grāmatu māksliniekiem un maketētājiem.

Kontakti

location_on Aspazijas bulvāris 5, sētas māja, 132. telpa, Rīga
link https://www.apgads.lu.lv/
email apgads@lu.lv
phone 67034889
person Inta Sakalovska, mob. 29333919

Preču zīmes
Nozares

1 GRĀMATAS

1.6 Mācību grāmatas

1.10 Nozaru literatūra

1.16 Vārdnīcas un uzziņu literatūra

1.17 Zinātniskā un tehniskā literatūra

2 PERIODISKIE IZDEVUMI

2.2 Žurnāli


* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.