Apgāds Zinātne

Lai grāmatas palīdz smelties iedvesmu, asināt prātu un veldzēt dvēseli!


Stends: G17
Valsts:  Latvija

SIA Apgāds „Zinātne” ir 1951. gadā dibinātās Latvijas Zinātņu akadēmijas izdevniecības „Zinātne” darbības turpinātājs. Saglabājot iesāktos tematiskos virzienus, apgāds izdod vārdnīcas, monogrāfijas un apcerējumus par Latvijas vēsturi, folkloru, etnogrāfiju, latviešu literatūru, valodu, mākslu.
Zinātne publishing house is the successor to the publishing house of the same name founded in 1951 by the Latvian Academy of Sciences. Continuing in its former thematic direction, Zinātne issues dictionaries; monographs; treatises on Latvia`s history, folklore, ethnography, Latvian literature.

Kontakti

location_on Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
link www.zinatnesgramatas.lv
email zinatne@zinatne.com.lv
phone +371 67212797
person Ingrīda Segliņa

Preču zīmes
Latvija
Nozares

1 GRĀMATAS

1.10 Nozaru literatūra

1.11 Oriģinālliteratūra

1.12 Populārzinātniskā literatūra

1.16 Vārdnīcas un uzziņu literatūra

1.17 Zinātniskā un tehniskā literatūra

8 GRĀMATU VEIKALI

10 GRĀMATU PASŪTĪŠANA

10.1 Internetā

12 DATORGRAFIKA, DIZAINS


* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.