Catalogue - LATVIAN BOOK FAIR 2022

2DK MOBI
Latvia
Ahmadiyya Muslim Jamaat Latvia, biedrība
Latvia
Amber Puzzle
Latvia
Aminori SIA
Latvia
Apgāds Zinātne
Latvia
AVOTS
Latvia
Biedrība Izglītojošo spēļu un metožu asociācija
Latvia
Brain Games SIA
Latvia
DIENAS GRĀMATA
Latvia
ENVAR NESRIYAT
Turkey
Fonds Sibīrijas bērni
Latvia
HEINOK
Latvia
IlDZE OSE
Latvia
Izdevniecība MICREC
Latvia
JĀNIS ROZE
Latvia
JUMAVA SIA
Latvia
KARŠU VEIKALS JĀŅA SĒTA
Latvia
Lalita Gallery
Latvia
Latviešu valodas aģentūra
Latvia
Latvijas Leļļu teātris
Latvia
Latvijas Mediji
Latvia
Latvijas Rakstnieku savienība biedrība
Latvia
Liels un mazs
Latvia
LU Akadēmiskais apgāds
Latvia
MADRIS
Latvia
Omnia Mea
Latvia
Pētergailis
Latvia
PNB Print
Latvia
Prometejs AB
Latvia
Rīgas Bahai ticības draudze
Latvia
Saldus pārtikas kombināts, SIA
Latvia
SALONS AIS
Latvia
SIA SPIDUMS.LV
Latvia
Skolas spēļu darbnīca "MUZLE"
Latvia
Skolotāja Māra Ozola
Latvia
Sol un Vita
Latvia
Tilgaļi
Latvia
Tukuma Literātu apvienība
Latvia
TURĪBA biznesa augstskola, Izdevniecība
Latvia
Upe tuviem un tāliem
Latvia
Valodu māja
Latvia

* The catalogue contains information supplied by participants. The participant accepts full liability for the content of information published.