Apmeklē Smilšu lampu darbnīcu un pavadi laiku radoši!

Smilšu lampu darbnīcā varēs atrast vigvamus ar gaismas galdiem, lielo magnētisko sienu, kur bērni varēs taisīt ceļus bumbiņu ripināšanai, lielo koka pilsētu "Reiz sensenos laikos" - lielās koka skulptūras, ar kurām var spēlēties uz zemes, ielīst pilī, kā arī mazo seno pilsētu, ar kuru varēs spēlēties uz galdieņiem. Būs arī vairāki gaismas molberti, uz kuriem zīmēt, un vēl citas spēles.

 858019266_9102.jpg
1918831943_9102.JPG