Satiec ugunsdzēsējus, pielaiko aizsargtērpu, kā arī iepazīsti glābēju inventāru un tehniku!


Trīs dienu garumā bērni un viņu vecāki tiks iepazīstināti ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbības jomām un ugunsdzēsēja glābēja profesiju, ugunsdrošības jautājumiem un pareizu rīcību ārkārtas situācijās.

VUGD pārstāvji stāstīs un atbildēs uz jautājumiem par ugunsdrošību, piedāvās bērniem uzspēlēt spēli „Riču – Raču ar ugunsdzēsējiem” un pārbaudīt savas zināšanas, aizpildot testu „Esi Lietpratējs!”. Vēl mazie izstādes apmeklētāji varēs uzzīmēt/izkrāsot attēlus ar ugunsdzēsējiem.

Lai labāk izprastu ugunsdzēsēju glābēju darba specifiku, būs iespēja pielaikot ugunsdzēsēja glābēja aizsargtērpu, kā arī izmēģināt šļūteņu ritināšanu. Bērni tiks aicināti noskatīties filmu „Bīstamā robeža”.

Tāpat mazie un lielie apmeklētāji varēs apskatīt VUGD tehniku un inventāru – dekontaminācijas telti, ķīmiskos aizsargtērpus, ugunsdzēsības šļūtenes, dalītājus un elpošanas aparātu.767556935_4766.JPG