Seminārs „Ko nozīmē lasīt skolā, sabiedrībā un mājās?”

Lasītprasme ir viena no svarīgākajām skolēnam nepieciešamajām prasmēm. Tā kā mūsdienās lasītprasme sevī ietver daudz vairāk kā tikai grāmatu lasīšanu, izglītības iestāde „RIZE” vecākus kopā ar bērniem aicina uz semināru par lasīšanu skolā, sabiedrībā un mājās!

Ja skolēns prot burtus, vai tas nozīmē, ka prot arī lasīt? Ja prot lasīt, vai tas nozīmē, ka prot arī strādāt ar izlasīto informāciju? Nāc un uzzini, ko bērnam nozīmē lasīt skolā, sabiedrībā un mājās?

Skolā – kā lasītprasme ietekmē panākumus un sekmes skolā?
Sabiedrībā – vai jāprot lasīt tikai grāmatas, un cik daudz ikdienā mums katram jālasa?
Mājās – kā palīdzēt bērnam veidot interesi par lasīšanu, kopā kopt tās tradīciju?

Mammu, tēti, lasīsim!?
Seminārā kopā ar vecākiem pārrunāsim šādus jautājumus:
• Vai mūsdienās LASĪT attiecināms tikai uz daiļliteratūras grāmatām?
• Kādas grāmatas mūsdienās ir pieejamas lasītājam, par ko tās stāsta?
• Kā vecāks var palīdzēt atrast ceļu līdz lasīšanas uzsākšanai un tās tradīciju kopšanai?

Vecāki ir laipni aicinātu uz šo bezmaksas semināru sestdien, 18. aprīlī, plkst. 12:00 un 14:00. 
Lektors:
Andris Krieķis, Rīgas Franču liceja sākumskolas skolotājs, izglītības iestādes „RIZE” pasniedzējs. 
Semināra ilgums:
līdz 1 stundai.
Vairāk: facebook.com/izglitibasiestadeRIZEFoto no Andra Krieķa veidotā raidījuma "Grāmatu Pavēlnieki!"