A/S „Sadales tīkls” atraktīvā veidā stāstīs par elektrodrošību!


Izstādē „Bērnu pasaule 2014” piedalīsies arī A/S „Sadales tīkls”, lai informētu un izglītotu bērnus un arī pieaugušos par sadzīves elektroierīču lietošanu un drošību, par elektrodrošību ikdienā un arī ārpus savas mājas. Tiks demonstrētas arī filmiņas par elektrodrošību!

Tāpat apmeklētāji varēs iepazīties arī ar A/S „Sadales tīkls” ikdienas darbu un uzņēmuma operatīvo transportu!

Nāc un uzzini!


Vairāk:
www.sadalestikls.lv
www.facebook.com/sadalestikls196624755.jpg
550781250.jpg
411895751.jpg