Prasmes, kas var izglābt kāda dzīvību – mācies pirmo palīdzību kopā ar “ Latvijas Sarkano Krustu”


Pieredzējušu pirmās palīdzības profesionāļu pavadībā vecāki varēs stiprināt savas prasmes pirmajā palīdzībā, būs redzami atdzīvināšanas pasākumi bērnam un zīdainim, tiks skaidrots un rādīts, ko darīt, ja zīdainis/bērns ir aizrijies. Ikviens varēs saņemt atbildes uz vecāku interesējošiem jautājumiem par pirmo palīdzību.

"Latvijas Sarkanā Krusta" stendā pirmās palīdzības pasniedzēju un instruktoru palīgu pavadībā vecākiem būs iespēja atsvaidzināt zināšanas pirmajā palīdzībā, jo tiks demonstrēti atdzīvināšanas pasākumi bērnam un zīdainim. Ikviens varēs saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem par pirmo palīdzību.

LSK aicina savu stendu apmeklēt visu ģimeni - kamēr vecāki apgūs pirmo palīdzību, tikmēr brīvprātīgie jaunieši ar radošām un izglītojošām aktivitātēm pakavēs laiku jaunākajiem izstādes apmeklētājiem.


Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” ir viena no lielākajām biedru un brīvprātīgo organizācijām Latvijā, kas vairāk kā 105 gadus sniedz palīdzību tiem, kas nonākuši grūtībās. LSK iedzīvotājiem piedāvā daudzpusīgas sociālā atbalsta programmas, piemēram, aprūpi mājās, sociālos centrus, humāno palīdzību un citas, bet tikpat liela prioritāte organizācijā ir pirmā palīdzība un tās mācīšana iedzīvotājiem, lai ārkārtējās situācijās cilvēks zinātu, kā palīdzēt citiem vai pašam sev.

Kontakti:
Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001, Latvija
https://www.redcross.lv/
+371 67336651
secretariat@redcross.lv
https://www.facebook.com/LatvijasSarkanaisKrusts
https://www.instagram.com/red_cross_youth_latvia/

366361622_13734.JPG
267837476_13734.JPG
333415678_13734.JPG
1854656576_13734.JPG
1985313408_13734.JPG
1164136705_13734.JPG