Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība aicina: iesaisties 3+ kustībā!


Apvienība informēs par daudzbērnu ģimenēm pieejamo valsts un pašvaldību atbalstu, iespējām iesaistīties 3+ kustībā un atbalstīt to, kā arī iepazīstinās ar plānotajām aktivitātēm šajā vasarā.

Apvienība izstādes apmeklētājiem piedāvās apskatīt biedrības “Vārtāja” fotoprojektu “Saimes spēks”, kā arī citu Apvienības sadarbības partneru produktus un pakalpojumus. Apvienība ir atvērta priekšlikumiem tālākai 3+ kustības stiprināšanai, kā arī izstādes laikā labprāt uzklausīs daudzbērnu ģimeņu problēmas, kuru sistēmiskā risināšanā Apvienība varētu iesaistīties.

“Bērnu pasaulē” dažāda vecuma bērniem tiks piedāvāta iespēja veikt nelielus uzdevumus, par kuru paveikšanu varēs saņemt Apvienības suvenīrus.

Kuplas un stipras ģimenes ir Latvijas nākotne!
Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienības misija ir celt daudzbērnu ģimeņu statusa prestižu, mazinot aizspriedumus un nedrošību veidot lielu ģimeni, stāstot pozitīvos piemērus, veidojot kolektīvo apziņu par kuplo ģimeņu stiprināšanas nepieciešamību. Apvienības centrālais uzdevums ir piedalīties valsts ģimenes politikas veidošanā, lai panāktu regulējuma izmaiņas, kas mazinātu nevienlīdzību bērnu audzināšanas dēļ, kā arī novērstu sistēmiskas netaisnības valsts vai pašvaldību regulējumos attiecībā pret daudzbērnu ģimenēm.

Apvienība uz izstādi dodas ar saukli:
“Iesaisties 3 kustībā – seko mums, pievienojies, atbalsti!”

Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība koordinē 3+ kustības tīklu visā Latvijā, atbalstot daudzbērnu ģimeņu interešu aizstāvību, ģimenisko vērtību stiprināšanas aktivitātes gan pašvaldībās, gan valsts līmenī.

Vairāk:
www.kustiba3plus.lv
www.facebook.com/kustiba3plus
twitter.com/biedribu

1456264243_11478.jpg
139831979_11478.jpg
1247461581_11478.jpg
252846407_11478.jpg