BALTIJAS VADOŠO IZSTĀŽU RĪKOTĀJS

Drošības pasākumi izstādē "Skola 2021"

Kopš 2020. gada 10. jūnija Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā ir atjaunota izstāžu norise un, ievērojot Ministru Kabineta (MK) 09.06.2020. noteikumu Nr. 360 nosacījumus, izstādēs tiks nodrošināts:

• vienlaikus izstāžu zālē atrodas ne vairāk kā 2100 cilvēki, kas ir 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra. Izstāžu centra Ķīpsalā platība ir 14 000 m²;
• vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 4 m2 publiski pieejamās telpu platības;
• atsevišķas (nodalītas) apmeklētāju ieejas un izejas plūsmas;
• ejas starp izstāžu stendu rindām vismaz 3 m platumā;
• publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties norises vietā;
• izstādes norises vietā rīkotie semināri vai konferences notiktu pilnībā norobežotās telpās, uzraugot maksimāli pieļaujamo dalībnieku skaitu.

MK noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi un pretepidēmijas pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai” iekļautās normas regulē reģionālo, nacionālo vai starptautiskas nozīmes izstāžu organizēšanu, kuru mērķis ir veicināt kultūru, uzņēmējdarbības attīstību, tirdzniecību, dzīvesstilu un inovācijas.

Vairāk par drošības pasākumiem Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrības BT 1 rīkotajās izstādes uzzini arī šeit: http://bt1.lv/drosibaspasakumi


Top