Atpakaļ

12:00 - 14:00
Tikšanās ar absolventiem un darba devējiem, sadarbības partneriem
PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" stends Tikšanās ar absolventu, darba devēju un sadarbības partneriem AS Energofirma "Jauda " un AS "Sadales tīkli", par aktualitātēm nozarē.