Atpakaļ

10:00 - 17:00
Nāc studēt LSPA!
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas stends „Sporta zinātnes” studiju programmas aptver vairāk nekā 50 sporta veidus un to mācīšanas metodikas apguvi. Turklāt, pabeidzot 4 gadu bakalaura studijas „Sporta zinātnē”, tiek iegūtas uzreiz divas specialitātes. Piemēram, sporta skolotājs un treneris vai sporta skolotājs un vadītājs sporta jomā, vai rekreācijas (spēku atjaunošanas) speciālists un treneris. Kā atsevišķa bakalaura studiju programma tiek piedāvāta „Fizioterapija”.