Atpakaļ

10:00 - 18:00
Jaunā studiju programma - Sporta un Valsts aizsardzības mācības (VAM) skolotājs
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas stends Kļūsti par skolotāju! Sākot ar 2024. gadu, visiem Latvijas vidusskolēniem būs jāapgūst jauns obligātais vispārizglītojošais mācību priekšmets “Valsts aizsardzības mācība” (VAM). VAM paredz jauniešu valstiskās un pilsoniskās apziņas stiprināšanu, kā arī valsts aizsardzības prasmju apgūšanu. Lai VAM mācīšanai sagatavotu atbilstošas kvalifikācijas pedagogus, jau šoruden LSPA plāno uzņemt pirmos studentus jaunā profesionālā bakalaura studiju programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība”. Studiju laikā studējošie apgūs zināšanas gan pedagoģijā, gan militārajā jomā. Līdz ar to absolventi vienlaicīgi varēs strādāt gan par valsts aizsardzības mācības skolotāju, gan sporta skolotāju, gan būs tiesīgi darboties ar pirmsskolas vecuma bērniem bērnudārzos un interešu izglītības jomā.