Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola. Izglītība Tavai nākotnei!


Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola izstādē „Skola 2019” iepazīstinās interesentus ar mācību iespējām skolā, profesionālās izglītības priekšrocībām, mācību specifiku, uzņemšanas noteikumiem, skolas mācību vidi un ārpusstundu aktivitāšu iespējām.

Izstādes apmeklētājiem būs iespēja apskatīties prezentācijas par skolu, satikt gan skolas pedagogus, gan izglītojamos, kuri labprāt atbildēs uz visiem interesentu jautājumiem, kā arī aizpildīt testu, noskaidrojot sev piemērotāko specialitāti. Skolas jauniešus varēs redzēt skolas stendā un citās aktivitātēs, ko piedāvās izstāde „Skola 2019”.

Sīkāku informāciju par Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu varat iegūt skolas mājas lapā – www.rtpv.edu.lv.

Laipni gaidīti visi interesenti arī Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas Informācijas dienās – 12. martā, 16. aprīlī un 14. maijā.