HOTEL SCHOOL piedāvā starptautiska līmeņa izglītību viesnīcu vadības un biznesa jomā


Izstādē “SKOLA 2019” piedalās HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža Rīgā, kas piedāvā Tev iegūt starptautiska līmeņa izglītību viesnīcu vadības jomā un biznesa jomā. Skolas izglītības programmas ir licencētas, akreditētas ne tikai Latvijā, bet arī Lielbritānijā, ļaujot Tev saņemt dubulto diplomu.

Lielbritānijas diploms viesnīcu vadībā
"BTEC Level 5 Higher National Diploma in Hospitality Management" ir profesionālās augstākās izglītības programma, kuras apguves rezultātā tiek piešķirta Lielbritānijas 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija viesmīlības uzņēmumu vadībā. Programma izstrādāta Lielbritānijā 2017.gadā, veiksmīgi apvienojot zināšanas par viesnīcas dienestu darba organizāciju ar līdera un vadītāja prasmju attīstīšanu. Šī ir HOTEL SCHOOL pieprasītākā programma, kuru vienīgo iespējams apgūt arī e-studiju veidā

Lielbritānijas diploms pavārmākslā
"BTEC Level 5 Higher National Diploma in Culinary Arts Management" ir profesionālās augstākās izglītības programma, kuras apguves rezultātā tiek piešķirta Lielbritānijas 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija viesmīlības uzņēmumu vadībā ar specializāciju pavārmākslā un virtuves darba vadībā. Programma izstrādāta Lielbritānijā 2017.gadā, ļaujot iegūt modernu izglītību, kāda nepieciešama topošajam šefpavāram vai pavāram tehnologam, kurš vēlas attīstīt prasmi radīt izcilus ēdienus un būt labs ēdināšanas uzņēmuma vadītājs.

Lielbritānijas diploms biznesa vadībā

"BTEC Level 5 Higher National Diploma in Business" ir augstākās profesionālās izglītības programma, kuras apguves rezultātā tiek piešķirta Lielbritānijas 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija biznesa vadības jomā. Programma izstrādāta Lielbritānijā 2016.gadā ar mērķi palīdzēt izkopt profesionālās un personīgas iemaņas, kuras ir nepieciešamas veiksmīgam darbam starptautiskā uzņēmumā.Apmācības ietvaros studenti apgūst starptautisku uzņēmumu darbības principus un attīsta prasmi izmantot globālā tirgus piedāvātas iespējās biznesa attīstīšanai.

Latvijas diploms viesmīlības pakalpojumu organizēšanā

"Viesmīlības pakalpojumu organizēšana" ir 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma, kuras apguves rezultātā tiek piešķirta Latvijas 4. līmeņa profesionālā kvalifikācija "Viesnīcu pakalpojumu organizators". Tas ir speciālists, kurš piedalās viesmīlības uzņēmuma pārvaldē, plāno un koordinē uzņēmuma struktūrvienību darbību, vada personālu, veicina produktu un pakalpojumu pārdošanu un budžeta izpildes kontroli.

HOTEL SCHOOL pasniedzēji katru gadu aktualizē šīs studiju programmas saturu, apvienojot labāko no atbilstošas kvalifikācijas Lielbritānijas programmām ar Latvijas profesijas standarta prasībām. Tādējādi būs pareizi apgalvot, ka satura ziņā šī ir mūsu apjomīgākā izglītības programma.

Profesionālā tālākizglītība
"Viesnīcu pakalpojumi" ir profesionālās tālākizglītības* programma, kuras apguves rezultātā tiek piešķirta Latvijas 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija "Viesnīcu pakalpojumu speciālists". Programma sniedz visaptverošas zināšanas par viesnīcas darbību un pakalpojumu sniegšanu viesiem atbilstoši profesijas standarta prasībām.

Vairāk informācijas par programmām: http://www.hotelschool.lv